Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại TPHCM

Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng sắp hết hạn hoặc bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì cần phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động theo quy định.

1. Căn cứ pháp lý về việc cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài:

  • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
  • Thông thư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài:

  • Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của công ty/ doanh nghiệp sử dụng lao động.
  • Văn bản chấp thuận về vị trí công việc được chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài.
  • GPLĐ đã được cấp (ngoại trừ trường hợp bị mất)
  • Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài theo quy định
  • 02 ảnh thẻ 4×6 cm
  • Trường hợp bị mất thì cần có văn bản giải trình về việc bị mất GPLĐ của người nước ngoài có xác nhận của công ty/ doanh nghiệp sử dụng lao động và có xác nhận của Công an địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Trình tự xin cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài:

a)  Trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung trong GPLĐ:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện về việc giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc thông tin trên giấy phép lao động cần thay đổi thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh nơi đã cấp giấy phép lao động đó để cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

b)  Trường hợp cấp lại do sắp hết hạn:

 • Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Trước khi GPLĐ của người nước ngoài hết hạn khoảng 30 ngày người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài làm việc để xin chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
  • Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Bước 3: Cấp lại GPLĐ
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Ký kết lại hợp động lao động
  • Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại GPLĐ, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
  • Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp lại.
 • Bước 5: Nộp hợp động lao động
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao GPLĐ đã được cấp lại đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép đó.

Để được tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn về thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0902949485 .

Có thể bạn quan tâm thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *