Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài

Theo quy định về việc cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, một trong các hồ sơ không thể thiếu là Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài với thời hạn 03 năm. Đồng thời Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc này phải được hợp pháp hóa Lãnh Sự ở cơ quan ngoại giao nước sở tại hoặc hợp thức hóa lãnh sự tại Lãnh Sự Quán (LSQ), Đai Sứ Quán (ĐSQ) nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012 hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Dưới đây là một số yêu cầu đối với Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc để có thể sử dụng xin Giấy phép lao động tại Việt Nam.

a, Về hình thức của Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

 • Thời gian làm việc cụ thể tối thiểu 03 năm.
 • Có dấu, chữ ký của đại diện công ty tổ chức bên nước ngoài xác nhận văn bản.
 • Phái được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.

b, Về nội dung của Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của Công ty người làm Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc.
 • Chi tiết về Công ty: Ngành nghề chính của Công ty, nhiệm vụ chính của người cần xác nhận kinh nghiệm làm việc tại công ty đó.
 • Chức vụ của người nước ngoài cần được xác nhận kinh nghiệm làm việc, họ đã làm chức vụ gì, nắm giữ vị trí gì trong công ty.
 • Thời gian làm việc tại công ty tối thiểu 03 năm. (Ghi ró ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc).
 • Thông tin cá nhân người nước ngoài cần xác nhận kinh nghiệm làm việc phải giống như trên hộ chiếu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu và quốc tịch…
 • Người nước ngoài khi ký tên xác nhận kinh nghiệm làm việc phải ghi rõ họ tên, chức vụ trong công ty.
 • Trên bản xác nhận kinh nghiệm làm việc phải có đóng dấu của công ty đó.                

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc của người nước ngoài. Nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, Quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 0902949485 để được tư vấn và giải đáp.

Có thể bạn quan tâm thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *