Trường hợp người nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động

người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các nguồn nhân lực người nước ngoài cũng rất quan tâm đến thị trường lao động Việt Nam.

Theo bộ luật lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng phải có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về những trường hợp người nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động.

Trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.

 • Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
 • Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khác

 • Di chuyển trong nội bộ Doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ có cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, phân phối, thông tin, xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, vận tải, tài chính, du lịch và văn hóa giải trí.
 • Người nước ngoài vào Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác về phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hoặc thỏa thuận quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam từ Bộ Ngoại giao theo đúng quy định của luật pháp.
 • Được cơ quan, tổ chức nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại các trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận  vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo của Việt Nam.
 • Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Các trường hợp người nước ngoài vào Việt nam làm việc tại các vị trí quản lý, giám đốc, điều hành hoặc lao động có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm.
 • Là người thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập và thực tập tại nước ngoài có liên kết thỏa thuận với các trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Là người thân của các thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Có hộ chiếu làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo tại Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác giữa nước ngoài và Việt Nam theo đúng quy định nhà nước

Để tìm hiểu nắm rõ thông tin liên quan đến việc miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0902 94 94 85 để được tư vấn và hướng dẫn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *