Những tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

hợp pháp hóa lãnh sự

Hiện nay, các giấy tờ tài liệu, văn bản công từ nước ngoài được đưa về sử dụng tại Việt Nam khá nhiều và để các giấy tờ này được hợp pháp lưu hành thì cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy việc hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Những loại giấy tờ nào cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và không được hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng ở nước ta. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về hợp pháp hóa này và những loại giấy tờ, tài liệu có thể được hợp pháp hóa.

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Đây là một thủ tục hành chính với chức năng chính của nó là xác nhận giá trị của một văn bản công nước ngoài. Việc này giúp kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản của nước ngoài và tư cách của người ký văn bản đó​.

Việc hợp pháp hóa lãnh sự chính là cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận về con dấu, chữ ký hay chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận, chứng thực và sử dụng tại nước đó.

Đặc biệt, việc hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký hay chức danh trên giấy tờ, tài liệu chứ nó không xác thực, chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu đó.

hợp pháp hóa lãnh sự

Những tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Những giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

– Đối với những loại giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế của Việt Nam và nước ngoài, những nước liên quan đều là thành viên hay theo nguyên tắc có đi có lại giữa các nước.

– Những giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hay qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

– Ngoài ra, theo quy định của pháp luật Việt Nam có những giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

– Những loại giấy tờ, tài liệu mà khi cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc nước ngoài không yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và nó phù hợp với những quy định pháp luật của Việt Nam hoặc nước ngoài.

Những giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

hợp pháp hóa lãnh sự

Việc chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự

– Tài liệu, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa nhưng chưa được đính chính theo quy định của pháp luật.

– Những tài liệu, giấy trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết bị mâu thuẫn với nhau.

– Giấy tờ, tài liệu giả mạo hay cấp chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Những loại giấy tờ, tài liệu có chứa chữ ký, con dấu mà không phải là chữ ký, con dấu gốc.

– Những giấy tờ, tài liệu có chứa nội dung xâm phạm về lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Nếu bạn vẫn đang còn thắc mắc về vấn đề này thì hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về việc hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam. Hotline: 0902 94 94 85 hoặc truy cập Website: https://tuvanvisa24h.com/

Có thể bạn quan tâm thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *