Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của một văn bản công nước ngoài, kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản và tư cách của người ký văn bản đó​.

Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý.                   

Theo quy định của nghị định 111/2011/NĐ-CP về công nhận hợp pháp hóa lãnh sự: Hợp pháp hóa lãnh sự: là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

hợp pháp hóa lãnh sự

Cơ quan nhà nước tại Việt Nam chỉ được quyền công nhận, chấp thuận và đồng ý xem xét các giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Các tài liệu, hồ sơ được miễn chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự:

  • Tài liệu, hồ sơ có quyền bỏ qua thủ tục chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự theo thỏa thuận quốc tế trước đó mà Việt Nam và nước ngoài đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc “có đi có lại”.
  • Tài liệu, hồ sơ được bàn giao trực tiếp hoặc được chuyển qua đường ngoại giao giữa cơ quan chức trách có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan chức trách có thẩm quyền của nước ngoài.
  • Tài liệu, hồ sơ mà các nhà chức trách tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không cần phải chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự, đủ điều kiện phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Điều kiện để các giấy tờ, tài liệu có thể được hợp pháp hóa lãnh sự:

  • Là giấy tờ, tài liệu do cơ quan tổ chức tại nước ngoài
  • Bản chính giấy tờ tùy thân của trường hợp người đó nộp hồ sơ trực tiếp.
  • Giấy tờ này không cần phải chứng thực và tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự đã được chấp nhận
  • Mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài phải được giới thiệu cho Bộ Ngoại giao.
  • Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm  chứng nhận về nội dung, hình thức của giấy tờ, tài liệu.

hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Quý khách có nhiều thắc mắc, cần tìm nơi uy tín và hiểu rõ hơn về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn tại website: https://tuvanvisa24h.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *